Marzec 2018

Uchylenie decyzji wymiarowej może pozwolić na przedawnienie zobowiązania

|2018-03-29T13:48:22+01:0029 marca 2018|Naszym zdaniem|Tagi: , , , |

26 lutego 2018r. Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie 7 sędziów, podjął uchwałę mającą duże znaczenie dla oceny przedawnienia zobowiązań podatkowych. Zgodnie z tą uchwałą, jeżeli organy podatkowe wyegzekwują zaległość podatkową wynikającą z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (a więc decyzji, w której organ podatkowy obliczy podatek w wysokości innej niż [...]

Kiedy udzielone pożyczki i poręczenia nie wpływają na proporcję odliczenia?

|2018-03-28T10:50:49+01:0028 marca 2018|Naszym zdaniem, Wyroki|Tagi: , , , , , |

Przy obliczaniu proporcji odliczenia podatku naliczonego, mającej zastosowanie do tzw. wydatków mieszanych, podatnicy mogą nie uwzględniać pomocniczych transakcji finansowych. Niemniej jednak ocena kiedy usługi finansowe mają charakter pomocniczy (poboczny, sporadyczny) wciąż budzi kontrowersje podatników nie działających  w branży finansowej, a dokonujących sporadycznie czynności z tego zakresu tj. udzielanie pożyczek czy [...]

10 rzeczy o JPK_VAT, które trzeba wiedzieć!

|2020-06-15T08:33:54+01:0027 marca 2018|Naszym zdaniem, Zmiany prawa|Tagi: , , , |

Wczoraj upłynął termin na złożenie JPK_VAT za luty, pora więc podsumować wiedzę o JPK_VAT i jego zawartości. Warto również sprawdzić jakie dane kryją się w składanych JPK_VAT, gdyż podlegają one automatycznej weryfikacji przez urzędy skarbowe. Poniżej krótka ściągawka. Czym jest plik JPK_VAT? JPK VAT jest plikiem w formacie .xml zawierającym [...]

Jak potraktować dostawę towarów do niezarejestrowanego kontrahenta unijnego?

|2018-03-23T13:09:49+01:0023 marca 2018|Naszym zdaniem, TSUE|Tagi: , , , |

Wydawałoby się, że temat stary, omówiony i mamy wypracowane korzystne stanowisko dla polskich podatników. Nic bardziej mylnego. Organy podatkowe nadal prezentują stanowisko, że w sytuacji dokonania dostawy i wystawienia faktury dla podmiotu, który okaże się niezarejestrowany dla potrzeb podatku od wartości dodanej, polskiemu podatnikowi nie przysługuje prawo do zastosowania w [...]

Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej przez sprzedawcę za okresy przedawnione?

|2018-03-22T15:20:24+01:0022 marca 2018|Naszym zdaniem, TSUE, Wyroki, Z Europy|Tagi: , , |

Pozytywnej odpowiedzi na to pytanie udzielił unijny Trybunał w wydanym wczoraj wyroku w sprawie C-533/16 (Volkswagen AG) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200484&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=660143 Chodziło o prawo do zwrotu podatku VAT na Słowacji dla podmiotu niemieckiego, który w 2010 r. otrzymał faktury za towary zakupione w latach 2004-2010. Słowacki dostawca pierwotnie uznał płatności od Volkswagen AG [...]