Kwiecień 2018

Cesja praw i obowiązków z umowy deweloperskiej

| 2018-04-27T14:31:17+00:00 27 kwietnia 2018|Naszym zdaniem, Wyroki|Tagi: , , , , |

Funkcjonujące w obrocie prawnym orzeczenia sądów administracyjnych i organów podatkowych nie uławiają rozliczeń VAT podmiotom nabywającym mieszkania i następnie dokującym cesji praw i obowiązków wynikających z przedwstępnych umów sprzedaży lokalu na rzecz osób trzecich. Do kwestii skutków na gruncie podatku VAT dokonywania przeniesienia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej odniósł [...]

Nie tak formalna triangulacja

| 2018-04-26T11:00:08+00:00 26 kwietnia 2018|Naszym zdaniem, Wyroki, Z Europy, Zmiany prawa|Tagi: , , , |

Rejestracja pośrednika w kraju wysyłki towarów nie wyklucza zastosowania uproszczenia (wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej), nie można również odmówić zastosowania uproszczenia jeśli podatnik zapomni wskazać w informacji podsumowującej, że z tegoż uproszczenia chce skorzystać – ale państwo członkowskie może na niego z tego tytułu nałożyć inną, proporcjonalną karę (np. grzywny). orzeczenie wydane [...]

Dla przedłużenia zwrotu VAT konieczne było doręczenie postanowienia

| 2018-04-25T12:04:35+00:00 25 kwietnia 2018|Naszym zdaniem, Wyroki|Tagi: , , |

Zapadło ważne rozstrzygnięcie dla podatników, których termin zwrotu nadwyżki VAT naliczonego został przedłużony do czasu zakończenia czynności weryfikacyjnych. NSA potwierdził, że dla skutecznego przedłużenia terminu zwrotu ze względu na weryfikację oraz dla kolejnych jego przedłużeń niezbędne jest doręczenie postanowienia w tym zakresie przed upływem terminu (wyrok NSA z 23.04.2018 r., [...]

Skarb Państwa może podważyć umowę pomiędzy podatnikiem a kontrahentem

| 2018-04-24T11:27:59+00:00 24 kwietnia 2018|Naszym zdaniem, Wyroki|Tagi: , , |

18 kwietnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie zainicjowanej wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie tzw. skargi pauliańskiej. Instytucja ta, uregulowana w kodeksie cywilnym, której istotą jest ochrona wierzycieli w sytuacji, w której dłużnik wyzbywa się majątku, od kilku lat stosowana była przez Skarb Państwa do zakwestionowania transakcji [...]

NSA w obronie zasady zaufania do organów

| 2018-04-23T10:23:32+00:00 23 kwietnia 2018|Naszym zdaniem, Wyroki|Tagi: , , , , , , |

Jeżeli podatnik otrzymał pozytywną interpretację podatkową dotyczącą zdarzenia przyszłego, to – co oczywiste - nie daje mu ona ochrony w odniesieniu do przeszłych okresów. Jednakże całkowicie przeciwne twierdzenie organu narusza zasadę legalizmu i zasadę zaufania do organów. --- Sprawa, w której zapadł wyrok NSA, nie dotyczy kwestii VATowskich, jednakże zawiera [...]