Luty 2019

Grunt zabudowany – nowa kategoria towaru?

| 2019-02-08T16:50:55+00:00 8 lutego 2019|Naszym zdaniem, Wyroki|Tagi: , , , , , |

Przepisy regulujące opodatkowanie VAT dostawy nieruchomości należą do najbardziej skomplikowanych – stąd duża rola orzecznictwa sądowego i objaśnień wydawanych przez Ministra Finansów, które pomagają podatnikowi w stosowaniu przepisów. Ostatni wyrok NSA w sprawie opodatkowania dostawy gruntu, zamiast wyjaśnienia skomplikowanych kwestii wprowadzają dodatkowe wątpliwości interpretacyjne. W sprawie o sygn.  I FSK [...]

Czy faktura wystawiona przedwcześnie kreuje ryzyko „faktury pustej”?

| 2019-02-01T16:13:06+00:00 1 lutego 2019|Naszym zdaniem, Wyroki|Tagi: , , , , , , |

Rozstrzygana sprawa dotyczyła zagadnienia dotyczącego sposobu rozliczenia dla potrzeb VAT faktury wystawionej przedwcześnie tj. 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego. Spółka w związku z powstałymi wątpliwościami wystąpiła do Dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. We wniosku wskazała, że jest Spółką świadczącą usługi informatyczne. Zgodnie z zawieranymi umowami zaliczki [...]

Styczeń 2019

Wyrok TSUE szansą dla polskich podatników

| 2019-01-10T10:51:43+00:00 10 stycznia 2019|TSUE, Wyroki|Tagi: , , , , |

Naczelny Sąd Administracyjny ponownie wystąpił z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tym razem przedmiotem rozstrzygnięcia będzie zgodność z dyrektywą krajowych przepisów w zakresie ulgi na złe długi. Naczelny Sąd Administracyjny zadał TSUE dwa pytania, dotyczące krajowych ograniczeń w możliwości skorzystania z ulgi na złe długi. Zgłoszone przez NSA [...]

Grudzień 2018

Oklejenie samochodu osobowego logiem firmy nie zmienia jego konstrukcji

| 2018-12-13T15:07:55+00:00 13 grudnia 2018|Naszym zdaniem, Wyroki|Tagi: , , , |

Sprawa rozstrzygana przez Naczelny Sąd Administracyjny 5 grudnia 2018 (sygn. I FSK 20145/16) dotyczyła kwestii prawa odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości w związku z eksploatacją samochodu osobowego wykorzystywanego do działalności gospodarcze. Wyrok NSA był wynikiem wystąpienia przez Spółkę z wnioskiem o interpretację. We wniosku Spółka wskazała, iż zamierza dokonać [...]

Wyrejestrowanie z VAT nie zawsze pozbawia prawa do odliczenia – TSUE na korzyść podatników

| 2018-12-12T16:19:51+00:00 12 grudnia 2018|TSUE, Wyroki|Tagi: , , , , , |

Polskie organy skarbowe wykreślą podmiot z rejestru podatników VAT np. gdy pomimo ciążącego na podatniku obowiązku, nie składa on deklaracji, lub też składa deklaracje nie wykazując w nich ani zakupów, ani sprzedaży. Aktualizacja rejestrów VAT na podobnych zasadach dokonywana jest także przez organy podatkowe niektórych innych państw Unii Europejskiej. Podatnicy [...]