Wszystko wskazuje na to, że tzw. „duzi podatnicy” rozliczą VAT za styczeń 2020 r. wyłącznie poprzez złożenie pliku JPK_VAT i będą mogli, a nawet musieli zapomnieć o konieczności składania deklaracji VAT. Pozostali podatnicy będą mogli również pominąć dotychczasowy obowiązek składania deklaracji VAT, już od stycznia 2020 r. Natomiast bezwzględnie będą musieli przesyłać wyłącznie nowy plik JPK_VAT od 1 lipca 2020 r.

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację VAT (VAT-7 i VAT-7K) oraz szczegółową ewidencję VAT. Dodatkowo, dzięki integracji danych z deklaracji w pliku .xml możliwa będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnych deklaracji, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków składanych wraz z deklaracją. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

Co to oznacza dla podatników? Z jednej strony będzie to pewne uproszczenie – wysyłka jednego dokumentu zamiast dwóch, z drugiej strony może to pozwalać na przeprowadzenie jeszcze bardziej szczegółowej analizy rozliczeń podatkowych (w szczególności VAT) wyłącznie w oparciu o przesyłane cyklicznie do organu pliki JPK_VAT.

Dane zawarte w JPK_VAT już teraz mogą stanowić „skarbnicę informacji” zarówno dla organów podatkowych jak i samych podatników, którą można w prosty sposób wykorzystać. Podatnicy mogą przykładowo korzystać z aplikacji do identyfikacji nieprawidłowości podatkowych (zarówno formalnych jak i merytorycznych), czy weryfikacji kontrahentów.

Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę, że otoczenie podatkowe ulega ostatnio bardzo dynamicznym zmianom, więc każde narzędzie pozwalające na zwiększenie automatyzacji naszej pracy i ograniczenie nieprawidłowości jest pomocne. „Motywująco” będzie również działała wprowadzona sankcja w wysokości 500 PLN za każdy błąd w pliku JPK_VAT, który uniemożliwi przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji przez organy skarbowe.

Na marginesie należy zaznaczyć, że MF nie wprowadzi dodatkowej struktury np. JPK_VDEK, która to nazwa dość często pojawiała się ostatnio w mediach. Struktura obejmująca ewidencję VAT i deklarację będzie po prostu zaktualizowanym plikiem JPK_VAT, obejmującym szczegółowe dane z ewidencji VAT jak i zagregowane wartości z deklaracji VAT.

Podziel Się z Innymi!