W myśl przepisów obowiązujących od początku 2017 roku, podatnicy mają 3 miesiące na rozliczenie VAT od WNT (oraz importu usług) licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do tych transakcji.

W przeciwnym wypadku muszą wykazać podatek należny w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy, a prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje im dopiero w bieżącym rozliczeniu. W efekcie, podatnicy ponoszą ciężar odsetek za zwłokę (i to czasami bardzo wysokich) w związku z nieterminowym rozliczeniem WNT (importem usług) np. w przypadku otrzymania ze znacznym opóźnieniem faktury od zagranicznego kontrahenta, co często niestety jest regułą.

Podatnicy czasami nie mają wpływu na wywiązywanie się z obowiązków podatkowych przez ich kontrahentów. Pomimo obowiązywania wspólnej Dyrektywy VAT w zakresie VAT, kontrahenci kierują się swoimi wewnętrznymi przepisami i praktyką.

Krytyka powyższych przepisów znalazła odzwierciedlenie w wyroku krakowskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (sygn. I SA/Kr 709/17) wydanego 29 września 2017 r. Zdaniem WSA w Krakowie nowe regulacje (i w konsekwencji konieczność zapłaty odsetek) naruszają zasadę neutralności i są niezgodne z Dyrektywą VAT, z czym niewątpliwie należy się zgodzić.

Czy wyrok ten wpłynie na zmianę przepisów?

Trudno orzekać definitywnie, że tak się stanie. Niemniej jednak wyrok ten z pewnością wskazuje drogę do obrony swoich podstawowych podatkowych praw.

Podziel Się z Innymi!