Dobrą wiadomością – i to nie tylko dla bezpośrednio zainteresowanych obrotem wskazanym w niej towarem – jest interpretacja ogólna wydana 29 grudnia 2017 r. (PT1.8101.6.2017).

Pozornie dotyczy ona dość niszowego produktu jakim jest sznurek do maszyn rolniczych. Kwestia jest jednak znacznie bardziej złożona.

Ustawa o VAT określając obniżoną stawkę na dostawę sznurka do maszyn rolniczych, nie wskazuje żadnych warunków dotyczących wykorzystania tego materiału. Stawka ma zastosowanie do „sznurka do maszyn rolniczych”. I tyle.

Co nabywca z tym sznurkiem zrobi jest oczywiście poza jakąkolwiek kontrolą dostawcy, więc czy faktycznie zostanie do maszyn rolniczych przeznaczony nie może i nie powinno mieć znaczenia. Chodzi przecież o obiektywne przeznaczenie towaru.

Organy podatkowe kwestionowały jednak możliwość stosowania 8% stawki VAT do dostawy sznurka do maszyn rolniczych przez podatników, prowadząc szeroko zakrojone wywiady na temat sposobu użycia tego sznurka przez nabywców. Cel takich działań był jeden-zakwestionowanie możliwości korzystania z preferencyjnej stawki przez dostawców sznurka (polskich producentów tego materiału), jeśli sznurek był wykorzystany w jakikolwiek inny sposób niż faktycznie do użycia go w maszynach rolniczych. Interpretacja ogólna jest głosem rozsądku, wskazując „w przepisach nie przewiduje się expressis verbis dodatkowych warunków (…), które muszą być spełnione, aby można było ze stawki preferencyjnej skorzystać (…) obniżoną 8% stawką podatku VAT będą objęte dostawy sznurka, który ze względu na jego cechy fizyczne i właściwości oferowany jest z przeznaczeniem do maszyn rolniczych. Późniejsze rzeczywiste wykorzystanie tego sznurka przez nabywcę pozostaje bez wpływu na zastosowanie przez sprzedawcę stawki VAT w wysokości 8%.”

W świetle interpretacji jeśli preferencja dotyczy produktów o określonym przeznaczeniu, do stosowania obniżonej stawki nie ma znaczenia jak nabywca faktycznie wykorzysta towar. Ważne jest, że obiektywnie jest on przeznczony do danego celu. Dalsze badanie faktycznego wykorzystania towaru przez nabywcę i na tej podstawie kwestionowanie obniżonej stawki, jest nieuprawnione, gdy nie znajduje uzasadnienia wprost w przepisach prawa.

Interpretacja może więc  pomóc podatnikom w tych wszystkich sprawach, gdzie stosowanie preferencji podatkowej (np. innej niż podstawowa stawka VAT) jest przez organy ograniczane warunkami dalej idącymi niż wynikające wprost z przepisów.

Podziel Się z Innymi!