O zmianie ustawy o VAT, która wprowadzi nową matrycę stawek VAT oraz obowiązkowy split payment jest głośno od wielu miesięcy. Dla przypomnienia – nowa matryca stawek, ma na celu uporządkowanie stawek VAT na produkty tej samej kategorii. Wydaje się, że najwięcej emocji budziła do tej pory propozycja podwyższenia stawki VAT z 5% do 23% na napoje owocowe z co najmniej 20% zawartością soku. Na posiedzeniu 19 lipca b.r. Sejm zdecydował jednak o pozostawieniu obniżonej stawki VAT na tę kategorię produktów.

Po uchwaleniu przez Sejm, projekt nowelizacji ustawy o VAT został 2 sierpnia przyjęty przez Senat. Senat zgłosił do projektu dwie poprawki.

Pierwsza z nich ma charakter techniczny i dotyczy korekty przepisów w sprawie opodatkowania rolników ryczałtowych i stosowania stawki 0% VAT przy imporcie określonych towarów. Z kolei druga, ma na celu objęcie obniżoną, 5 % stawką VAT napojów roślinnych tj. niezawierających produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404, a więc produktów mlecznych pochodzenia zwierzęcego. W tej kategorii zawierają się:

  1. napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),
  2. napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15),

Jak można przeczytać w uzasadnieniu poprawki „Senat uchwalając poprawkę wziął pod uwagę liczne postulaty producentów napojów roślinnych, Rzecznika Praw Dziecka, ośrodków naukowych i organizacji społecznych, a także osób z alergią na białko mleka krowiego lub nietolerancją laktozy”. Produkty te stanowią zamienniki mleka krowiego, które opodatkowane jest stawką 5% VAT, stąd zmianę tę należy ocenić pozytywnie.

Komisja Finansów Publicznych, po rozpatrzeniu uchwały Senatu na posiedzeniu 9 sierpnia wniosła o przyjęcie poprawek przez Sejm. Nowa matryca stawek zatem coraz bliżej. Nowelizacja trafi teraz do podpisu przez prezydenta.

Nowa matryca stawek VAT zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. Obniżone stawki na część produktów (e-booki, e-prasa) będą stosowane już od 1 listopada 2019 r.

Podziel Się z Innymi!