Już od ponad roku obowiązują przepisy nakładające na podatników konieczność niesymetrycznego rozliczania transakcji (art. 86 ust. 10b pkt 2  w związku z art. 86 ust. 10g, 10h i 10i ustawy o VAT) – w przypadku opóźnień w ich rozpoznaniu – które co do zasady powinny być obojętne podatkowo.  Mowa tu o imporcie usług (IM), wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT) oraz o odwrotnym obciążeniu (RC).

Wskazane przepisy obowiązują mimo, iż są niezgodne z Dyrektywą 2006/112/WE, a w szczególności z jej art. 167 w związku z art. 178. Nadmienić należy, że również w tej sprawie pojawił się wyrok sądu krakowskiego (sygn. ISA/Kr 709/17), który również stwierdził niezgodność polskich przepisów z dyrektywą VAT. Niemniej jednak przepisy nadal obowiązują, ku niezadowoleniu podatników, którzy nierzadko – bez własnej winy – ponoszą dodatkowe koszty transakcji w postaci odsetek podatkowych za rozliczenie transakcji IM, WNT i RC z opóźnieniem. Przepisy te uderzają bezpośrednio w prowadzenie biznesu czasami dość dotkliwie finansowo.

Oficjalnie podanym argumentem za wprowadzeniem tych przepisów była walka z transakcjami karuzelowymi, niemniej jednak wydaje się, że uderzyła przede wszystkim w uczciwych podatników. Cel, który przyświecał ustawodawcy, to cel czysto finansowy – czyli wypełnienia dziury budżetowej.

Należy zauważyć, że zagraniczni inwestorzy zastanawiają się, czy „dzięki” takim przepisom Polska nadal jest krajem atrakcyjnym dla prowadzenia w nim działalności. Z pewnością nowi inwestorzy zastanowią się czy warto…

Na razie mamy jeden pozytywny wyrok, ale jest on jak jaskółka, który jeszcze wiosny nie czyni. Mimo to należy mieć nadzieję, że w tym przypadku będzie to wyjątek od reguły, albo przynajmniej początek walki o prawa podatkowe i jego podstawowe zasady – w szczególności zasadę neutralności.

Póki co, pomimo wyroku i powszechnej krytyki, przepisy nadal obowiązują i w związku z tym należy je co do zasady przestrzegać, choćby z uwagi na wysokość odsetek , które każdego dnia są wyższe.

W tym miejscu powstaje pytanie co z rozliczeniami i zapłaconymi odsetkami w sytuacji uznania przepisów polskiej ustawy o VAT za niezgodne z Dyrektywą 2006/112/WE? Czy oznacza to dla podatników podatkowy pat?

Podziel Się z Innymi!