Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 17 lipca 2019 roku (sygn. akt I SA/Łd 217/19) stwierdził, że pracodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na zakup artykułów spożywczych udostępnianych pracownikom.

Sąd bowiem jednoznacznie stwierdził, że zapewnienie pracownikom oraz współpracownikom spółki możliwości skorzystania z artykułów spożywczych, takich jak owoce, warzywa oraz płatki śniadaniowe, udostępnianych w ogólnodostępnej kuchni służy zaspokajaniu osobistych, prywatnych potrzeb pracowników oraz współpracowników i odbywa się bez związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą.

Stanowisko prezentowane przez fiskusa i sądy administracyjne opiera się na dość zawężonym rozumieniu związku danego wydatku z działalnością gospodarczą podatnika. Tym bardziej, że wychodząc poza ramy tak utartego schematu nie sposób nie dostrzec, że benefity pozapłacowe w postaci udostępnianych owoców, mają nie tylko pośredni, lecz nawet bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi. Pracodawcy, stoją przed bardzo trudnym zadaniem przyciągnięcia nowych pracowników do swoich firm. Dlatego tak bardzo popularne są pozapłacowe zachęty. Pozapłacowe benefity takie jak karty multisport, możliwość dodatkowego ubezpieczenia, czy organizowane chillout roomy są już pewnym standardem. Pracodawcy zdają bowiem sobie sprawę, że bez tych „udogodnień” nie przyciągną pracowników.

Absurdem jest również twierdzenie, że tego typu wydatki realizują jedynie potrzeby osobiste pracownika – choć w istocie przecież realizują interes podatnika. Na ten element wzajemności poniesionych wydatków z prowadzoną przez podatnika działalnością wskazywał TSUE w wyroku z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie C-371/07 (Danfoss A/S, AstraZeneca A/S przeciwko Skatteministeriet). Uznał wówczas, że osobista korzyść pracowników wynikająca z udostępnionych im posiłkom, ma jedynie charakter uboczny względem potrzeb przedsiębiorstwa. I właśnie z tego względu podatnikowi powinno przysługiwać prawo do odliczenia VAT.

Organy podatkowe i sądy administracyjne wydają się niewzruszone na całkiem słuszne argumenty pracodawców. Gdyby tak było, że pracownik i tak jest zobowiązany do świadczenia pracy niezależnie od możliwości skonsumowania owoców, to pracodawcy nie podejmowali by tego rodzaju działań. Poprawa warunków pracy poza minimalne standardy określone w prawie pracy czy bhp z pewnością poprawia efektywność pracowników i przyczynia się do zwiększenia sprzedaży.

Podziel Się z Innymi!