Mając na uwadze, że niektórych podatników mogą zaskoczyć nowo otrzymane dokumenty celne w zakresie importu towarów, poniżej chciałabym się podzielić pewnymi informacjami w tym zakresie.

Informacje na temat tego, iż system celny Celina zostanie wyłączony docierały do podatników już od jakiegoś czasu. Niemniej jednak system ten nadal funkcjonuje, ale pewnie krócej niż dłużej.

Z ostatnich informacji wynika, że Celina będzie wykorzystywana do końca kwietnia 2019 r., choć ten termin może zostać przedłużony. Z pewnością zgłoszenia celne, które zaistniały w systemie Celina, w nim także zostaną zamknięte. W związku z tym stary system będzie na pewno obowiązywał do zamknięcia w nim spraw, które zostały tam wygenerowane.

Jak nie Celina, to co?

Nowy system, który zastąpi dotychczasową Celinę to Automatyczny System Importu (AIS), będący system informatycznym dedykowanym do obsługi deklaracji i zgłoszeń celnych, deklaracji statystycznych i innych dokumentów związanych z przywozem towarów. AIS obowiązuje od 1 stycznia 2019 choć jeszcze w ograniczonym zakresie.

Jaki dokument celny w nowym systemie daje prawo do odliczenia podatku naliczonego?

Zamiast komunikatu PZC pojawi się komunikat ZC299, czyli jest to komunikat literowo- liczbowy znany podatnikom z systemu eksportowego ECS (np. IE599).

Warto zauważyć, że niektóre agencje celne już teraz obsługują zgłoszenia w nowym systemie – w związku z tym podatnicy mogą otrzymywać nowe komunikaty importowe.

Podkreślić także należy, że jak wspomniałam powyżej, przez pewien okres czasu podatnicy mogą otrzymywać komunikaty celne w zakresie importu towarów wygenerowane zarówno w starym (Celina) jak i w nowym systemie celnym (AIS), które dają podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o ile spełnione są inne wymogi wskazane w przepisach ustawy o VAT.

Podziel Się z Innymi!