Maj 2019

Protokół odbioru decydujący o momencie wykonania usług w branży budowlanej

|2019-05-15T07:22:56+01:0015 maja 2019|Wyroki|Tagi: , , , , , , |

2 maja 2019 r. TSUE w sprawie C-224/18 Budimex S.A. rozwiał liczne wątpliwości wokół tematu momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych uznając, iż może decydować o nim chwila podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W przywołanym wyroku Trybunał zgodził się z podatnikiem, iż dla celów określenia momentu wykonania usług [...]

Luty 2019

Czy faktura wystawiona przedwcześnie kreuje ryzyko „faktury pustej”?

|2019-02-01T16:13:06+01:001 lutego 2019|Naszym zdaniem, Wyroki|Tagi: , , , , , , |

Rozstrzygana sprawa dotyczyła zagadnienia dotyczącego sposobu rozliczenia dla potrzeb VAT faktury wystawionej przedwcześnie tj. 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego. Spółka w związku z powstałymi wątpliwościami wystąpiła do Dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. We wniosku wskazała, że jest Spółką świadczącą usługi informatyczne. Zgodnie z zawieranymi umowami zaliczki [...]

Sierpień 2018

Zaliczka nie kreuje obowiązku podatkowego w umowie najmu

|2018-08-21T14:42:53+01:0021 sierpnia 2018|Naszym zdaniem, Wyroki|Tagi: , , , , , |

Takie stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 sierpnia 2018 r., sygn. I FSK 1842/16. Sprawa dotyczyła podatnika – spółki będącej właścicielem nieruchomości (gruntów i budynków) w postaci centrum handlowego. Spółka w 2015 r. zawarła umowę najmu budynku, który miał zostać wybudowany na jej koszt. W umowie najmu [...]

Marzec 2018

Faktura przed dostawą – moment powstania obowiązku podatkowego w WNT

|2018-03-15T15:28:02+01:0015 marca 2018|Naszym zdaniem|Tagi: , , |

Polskie przepisy za moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru uznają datę wystawienia faktury, a w przypadku opóźnienia w wystawieniu faktury - 15 dnia miesiąca następującego po dostawie towarów będącej przedmiotem WNT. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy, gdy faktura została wystawiona, ale to dostawa towarów uległa opóźnieniu? Opóźnienia w [...]

Styczeń 2018

Dostawa i montaż nie zawsze świadczeniem kompleksowym

|2018-02-21T09:19:13+01:0026 stycznia 2018|Naszym zdaniem, Wyroki|Tagi: , , , |

Podatnicy, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług, mogą spotkać się z zagadnieniem tzw. świadczenia kompleksowego. Kwestia ta nie jest uregulowana wprost w  przepisach ustawy o VAT i w praktyce może powodować liczne wątpliwości. Problematyka świadczeń złożonych nie jest nowym zagadnieniem, lecz mimo to sprawia podatnikom wiele trudności interpretacyjnych. Dzieje się [...]