Luty 2019

„Quick fixes” – szybka naprawa coraz bliżej – magazyny typu call-off

2019-02-15T11:35:51+01:00

W podatkowym legislacyjnym szaleństwie jakiego doświadczamy w ostatnim czasie warto pamiętać, że teoretycznie od 2020 r. VAT w handlu transgranicznym doczeka się uproszczeń i oczekiwanych zmian dzięki zmianie Dyrektywy 2006/112 (Dyrektywa VAT) i rozporządzeń UE, czyli dzięki tzw. quick fixes. Dotyczy to również kwestii magazynów konsygnacyjnych (call-off stocks). Obecny system [...]

Październik 2018

Granice odpowiedzialności importera za VAT w procedurze 42 zdaniem TSUE

2018-11-06T11:20:41+01:00

Kwestia zwolnienia VAT dotyczącego importu towarów w ramach procedury 42 jest przedmiotem kolejnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Tym razem TSUE rozpatrywał zakres odpowiedzialności importera za VAT importowy, którego naliczenie jest konsekwencją nieuczciwego działania kontrahentów odpowiedzialnych za wywóz towaru z kraju importu do innego państwa UE. Procedura 42 oznacza w uproszczeniu [...]

Wrzesień 2018

Jak pokazać samofakturowanie w JPK_FA?

2018-09-25T13:36:09+01:00

Co do zasady to podatnik dokonujący sprzedaży jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej tę sprzedaż. Następnie taką fakturę powinno się przekazać nabywcy. Możliwa jest jednak zamiana tych ról, czyli tzw. samofakturowanie. W takim przypadku to nabywca, w imieniu sprzedawcy, wystawia fakturę dokumentującą sprzedaż dostawcy. Najczęściej można spotykać się z taką [...]

NSA nadąża za biznesem – jedna WDT mimo przerwy w transporcie

2018-09-24T20:32:01+01:00

Biznesowa rzeczywistość to ciągłe zmiany. Przedsiębiorcy, by sprostać wymaganiom i dynamice rynku, muszą modyfikować nie tylko swoją ofertę, lecz również procedury. Istotną rolę, w szczególności na rynku międzynarodowym, odgrywa logistyka. Organizacja transportu, miejsce dostawy, zapewnienie określonego poziomu dostępności towarów, przepakowanie towaru w zbiorczych „hubach” – to istotne zmienne, które dziś [...]

Marzec 2018

Jak potraktować dostawę towarów do niezarejestrowanego kontrahenta unijnego?

2018-03-23T13:09:49+01:00

Wydawałoby się, że temat stary, omówiony i mamy wypracowane korzystne stanowisko dla polskich podatników. Nic bardziej mylnego. Organy podatkowe nadal prezentują stanowisko, że w sytuacji dokonania dostawy i wystawienia faktury dla podmiotu, który okaże się niezarejestrowany dla potrzeb podatku od wartości dodanej, polskiemu podatnikowi nie przysługuje prawo do zastosowania w [...]