Czerwiec 2020

Stawka 0% w WDT – czyli zmiana, której nie ma

2020-07-30T15:21:06+01:00

Cykl przedstawiający 7 zmian w przepisach o VAT, które od 1 lipca 2020 mogą mieć wpływ na rozliczenia podatników kończymy zmianą medialną - czyli zmianą, której nie ma a mimo to wielu podatników obawia się jej skutków. Jak to możliwe? To wynik przede wszystkim szeregu błędów i uproszczeń. Czwartym [...]

Zmiany warunków zastosowania 0% stawki VAT przy WDT

2020-06-26T13:52:15+01:00

Od 1 lipca br w ramach tzw. Quick Fixes wejdą w życie zmiany dotyczące warunków zastosowania 0% stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Zmiany mają na celu dostosowanie polskich przepisów do Dyrektywy 112 WE. Od tej daty bezwzględnym warunkiem zastosowania 0% stawki VAT przy WDT będzie posiadanie przez nabywcę [...]

Marzec 2020

Dyrektor KIS wyjaśnia Quick Fixes w zakresie dokumentów do stawki 0% VAT w WDT

2020-03-02T14:50:12+01:00

Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany do unijnego systemu VAT tzw. Quick Fixes, dotyczące m.in. warunków do stosowania stawki 0% VAT do dostaw wewnątrzwspólnotowych (WDT). Część zmian wynika z dyrektywy 2006/112/WE i wymaga implementacji (nadal czekamy na przepisy krajowe). Jednak zmiany wprowadzone bezpośrednio do rozporządzenia wykonawczego Rady [...]

Luty 2019

„Quick fixes” – szybka naprawa coraz bliżej – magazyny typu call-off

2019-02-15T11:35:51+01:00

W podatkowym legislacyjnym szaleństwie jakiego doświadczamy w ostatnim czasie warto pamiętać, że teoretycznie od 2020 r. VAT w handlu transgranicznym doczeka się uproszczeń i oczekiwanych zmian dzięki zmianie Dyrektywy 2006/112 (Dyrektywa VAT) i rozporządzeń UE, czyli dzięki tzw. quick fixes. Dotyczy to również kwestii magazynów konsygnacyjnych (call-off stocks). Obecny system [...]

Październik 2018

Granice odpowiedzialności importera za VAT w procedurze 42 zdaniem TSUE

2018-11-06T11:20:41+01:00

Kwestia zwolnienia VAT dotyczącego importu towarów w ramach procedury 42 jest przedmiotem kolejnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Tym razem TSUE rozpatrywał zakres odpowiedzialności importera za VAT importowy, którego naliczenie jest konsekwencją nieuczciwego działania kontrahentów odpowiedzialnych za wywóz towaru z kraju importu do innego państwa UE. Procedura 42 oznacza w uproszczeniu [...]