Wydaje się, że kwestia tego, czy możliwe jest odliczenie VAT z tytułu poniesienia wydatków przez przedsiębiorstwo w celach budowania pozytywnego wizerunku nie powinna budzić wątpliwości. Dbanie o wizerunek przez działania na rzecz społeczności lokalnej, kreujące pozytywny sposób odbioru przez konsumentów, powinno być uznane za związane z ogółem działalności opodatkowanej. Często jednak inne zdanie prezentowane jest w wyrokach sądowych dotyczących odliczenia VAT od wydatków w zakresie realizacji strategii CSR (Corporate Social Responsibility). Na uwagę zasługuje najnowszy wyrok dotyczący tej problematyki – wyrok WSA w Warszawie z 25 kwietnia 2018 r., sygn. III SA/Wa 2348/17 – potwierdzający prawo podatnika do odliczenia VAT w związku z wydatkami na realizację projektów CSR i prezentujący w tym zakresie interesujące stanowisko.

Orzecznictwo dotychczas jest w tym zakresie rozbieżne. Przykładowo można wskazać na wyrok NSA z 23 marca 2017 r., sygn. I FSK 1458/15, w którym sąd uznał, że w związku budową placów zabaw dla dzieci przez przedsiębiorstwo energetyczne, temu podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia, choć na elementach wyposażenia takich placów znajdzie się logo fundatora. Z kolei w wyroku z 13 listopada 2013 r., sygn. I FSK 1606/12, NSA uznał, że wydatki na organizację konkursu plastycznego dla dzieci dają prawo do odliczenia VAT i należy je traktować analogicznie jak inne wydatki na cele marketingowe.

Moim zdaniem błędny jest pogląd zgodnie z którym wydatki na działania CSR nie dają prawa do odliczenia VAT, ponieważ w sytuacjach, gdy kreują pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, mają skutek podobny do działań marketingowych, przez co zapewniają przewagę konkurencyjną. Należy bowiem brać pod uwagę, że cały czas powstają różne, alternatywne pomysły marketingu, promocji i reklamy służące budowaniu siły marki. Jednym z nich jest przyjęcie i realizowanie strategii CSR. Jeśli więc podatnik działa na rynku konkurencyjnym, to naturalne będzie podejmowanie działań promocyjnych i służących budowie j pozytywnego wizerunku. Działania w tej sferze powinny zaś zostać uznane za związane z działalnością gospodarczą podatnika i przez to uzasadniające prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Związek ten nie powinien być kwestionowany w przypadku działań CSR, ponieważ w ostatnich latach coraz więcej osób przy wyborze dostawcy towarów i usług zwraca uwagę nie tylko na cenę produktów, ale również na jego wizerunek i działania na rzecz społeczności lokalnych oraz i odpowiedzialność społeczną biznesu.

Podziel Się z Innymi!