20 grudnia 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano informację o pracach nad projektem zmian w CIT, VAT oraz Ordynacji Podatkowej (nr projektu UC11). Inicjatywa zakłada połączenie ogłoszonych już wcześniej projektów nowelizacji z dodatkowymi zmianami, które mają doprecyzować o wprowadzone niedawno przepisy dotyczące tzw. białej listy podatników VAT.

W zakresie podatków dochodowych projekt zakłada m.in. implementację tzw. dyrektywy ATAD 2, której celem jest przeciwdziałanie rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych w różnych państwach i uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Projekt ma wprowadzić do ustawy o CIT nowe mechanizmy uniemożliwiające podwójne zaliczanie niektórych wydatków na finansowanie wewnątrzgrupowe do kosztów uzyskania przychodów (tzw. „double deduction”) lub odliczanie takich wydatków w jednym państwie bez rozpoznawania przychodu w drugim (tzw. „deduction/no inclusion”).

Zgodnie z informacją RCL, projekt ma również zawierać korzystne zmiany dla podatników PIT i CIT w związku z wprowadzeniem białej listy podatników VAT. Proponuje się bowiem wprowadzenie zmiany, zgodnie z którą podatnik dokonujący płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, nie ponosiłby negatywnych konsekwencji na gruncie PIT/CIT (brak prawa do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów), nawet jeżeli zapłata zostałaby dokonana na rachunek spoza białej listy.
Projekt ma także wprowadzić zmiany w zakresie usługi polegającej na udostępnianiu podatnikom PIT przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych.

Projekt ma również dotyczyć zmian w zakresie VAT w obszarze magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym, w zakresie tzw. transakcji łańcuchowych (modyfikacja dotychczasowych rozwiązań dotyczących transakcji łańcuchowych obowiązujących obecnie w ustawie o VAT) oraz  uznania numeru identyfikacji VAT nabywcy oraz złożenia prawidłowej informacji podsumowującej za przesłankę materialną do zastosowania zwolnienia (stawki 0%) w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Projekt ma przewidywać także zmiany w ustawie VAT w zakresie kas rejestrujących, mające na celu wprowadzenie możliwości przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób.

Planowane jest także doprecyzowanie mechanizmu indywidualnego rachunku podatkowego oraz wprowadzenie usługi hybrydowej przy doręczaniu pism.

Zgodnie z informacją RCL, projekt ma być przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w 2019 r. Treść projektu nie została jeszcze opublikowana.

Współautor: Robert Lipiński

Podziel Się z Innymi!